نسخه عیدانه «بله» رسید!
دریافت نسخه جدید

به دنیای هدیه‌ها وارد شو!

توی سال جدید به روش جدید عیدی بده!

راحت‌تر از قبل هدیه و عیدی بده!

بدون نیاز به حضور فیزیکی؛ بدون نیاز به ایستادن در صف بانک برای گرفتن پول نو؛ به هر عزیزی در هر جای دنیا نشون بده که یادش هستی!

با دوستانت بگو و بخند و
شیرینی‌های عقب مونده رو ازشون بگیر!

گروه تشکیل بده؛ با دوستات مسابقه بذار؛ پول رد و بدل کن و شاد باش!

با دوستانت بگو و بخند و
شیرینی‌های عقب مونده رو ازشون بگیر!

گروه تشکیل بده؛ با دوستات مسابقه بذار؛ پول رد و بدل کن و شاد باش!

تو سال نو از یه روش جدید
برای انتقال پول استفاده کن!

به‌روز باش و به جای پول نقد برای دوستات پاکت هدیه بفرست. دیگه به پول نقد نیازی نیست و نمی‌خواد دستات رو پولی کنی!
برای گرفتن عیدیت….

چشم از کانال رسمی برندار!

از ۲۸ اسفند تا ۴ فروردین

۱۰,۰۰۰ هدیه!

از لحظه ی تحویل سال نو تا ۱۲ بعد از ظهر، به ۱۰ هزار نفر اولی که پاکت عیدی برای عزیزانشون فرستادن، بله هم براشون پاکت عیدی اختصاصی ارسال می‌کند.